DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Tháp Dầu


30 triệu USD lập dự án đầu tư và thiết kế xây dựng Dự án Tháp Dầu khí Việt Nam

30 triệu USD lập dự án đầu tư và thiết kế xây dựng Dự án Tháp Dầu khí Việt Nam. Ngày 25/7/2011 tại Hà Nội, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và Công ty Pelli Clarke Pelli Architects – Mỹ đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng Lập dự án đầu tư và thiết kế xây dựng Dự án Tháp Dầu khí Việt Nam. Hợp đồng có giá trị gần 30 triệu USD.