DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Thay ND400


Thử chụp thác nước bằng chế độ manual của Camera LG G4

Thử chụp thác nước bằng chế độ manual của Camera LG G4. Nhưng, với camera điện thoại, khẩu độ ống kính cố định, có nhiều máy không có giao diện công cụ chỉnh các thông số bằng tay (manual), hoàn toàn tuỳ thuộc vào sự thông minh của thuật toán Auto Full. Và, trong phơi sáng , người ta sẽ dùng kính lọc ND (Neutral Density) là loại kính lọc giảm độ sáng xuyên qua ống kính đi vào cảm biến ảnh, khi đó tốc độ màn trập sẽ giảm đến rất chậm. Nếu chụp phơi sáng ban ngày và chủ đề thác nước, bạn sẽ phải dùng loại kính lọc này gắn phía trước camera của điện thoại. Chụp thác bằng máy ảnh như DSLR cũng phải vậy thôi.

Thử chụp thác nước bằng chế độ manual của Camera LG G4

Thử chụp thác nước bằng chế độ manual của Camera LG G4. Nhưng, với camera điện thoại, khẩu độ ống kính cố định, có nhiều máy không có giao diện công cụ chỉnh các thông số bằng tay (manual), hoàn toàn tuỳ thuộc vào sự thông minh của thuật toán Auto Full. Và, trong phơi sáng , người ta sẽ dùng kính lọc ND (Neutral Density) là loại kính lọc giảm độ sáng xuyên qua ống kính đi vào cảm biến ảnh, khi đó tốc độ màn trập sẽ giảm đến rất chậm. Nếu chụp phơi sáng ban ngày và chủ đề thác nước, bạn sẽ phải dùng loại kính lọc này gắn phía trước camera của điện thoại. Chụp thác bằng máy ảnh như DSLR cũng phải vậy thôi.