DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Thẻ Bảo


Việt Nam lọt top 100 quốc gia về chỉ số phát triển Chính phủ Điện Tử

Việt Nam lọt top 100 quốc gia về chỉ số phát triển Chính phủ Điện Tử. Theo Khảo sát Chính phủ điện tử năm 2014 của Liên Hợp Quốc, Việt Nam xếp thứ 99 trên 193 quốc gia trên thế giới về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử, riêng tại châu Á xếp hạng 26 trên 47, vượt qua Malaysia và Thái Lan.