DÀNH CHO QUẢNG CÁO

The Global


Cứ sau một năm, nợ công VN tăng hơn 8 tỉ USD

Cứ sau một năm, nợ công VN tăng hơn 8 tỉ USD. Đồng hồ nợ công toàn cầu (The Global debt clock) của trang Economist hôm qua cho thấy, tính đến 18 giờ (giờ VN) ngày 11.10, nợ công của VN đã xấp xỉ 92,641 tỉ USD. Với dân số trên 91,8 triệu dân, tính trung bình nợ công theo đầu người Việt thì mỗi người hiện gánh hơn 1.016 USD. Nợ công của VN hiện chiếm 46% GDP, tăng 9,6% so với năm trước.

Mỗi người Việt gánh thêm 1,8 triệu đồng nợ công

Mỗi người Việt gánh thêm 1,8 triệu đồng nợ công. Đồng hồ nợ công thế giới (The Global debt clock - GDC) của tạp chí The Economist hôm qua điểm nợ công của VN xấp xỉ 84,32 tỉ USD, tổng dư nợ cả năm tăng 10,6%, chiếm 47,3% GDP. Với dân số 90,964 triệu dân, hiện mỗi người Việt đang gánh hơn 930 USD (khoảng trên 20 triệu đồng).