DÀNH CHO QUẢNG CÁO

The Huffingtonpost


10 thành phố đáng sống nhất thế giới

10 thành phố đáng sống nhất thế giới. Danh sách 10 thành phố đáng sống nhất thế giới dựa trên các tiêu chí về môi trường chính trị, xã hội; tình hình kinh tế, tài chính; cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục… vừa được Công ty tư vấn toàn cầu Mercer công bố thông qua cuộc Khảo sát Chất lượng sống 2015.