DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Thế Kỳ


Lê Tích Kỳ X-Factor: "Không có kỳ tích nào với tôi sau cuộc thi"

Lê Tích Kỳ X-Factor: Không có kỳ tích nào với tôi sau cuộc thi . Thay vì mọi người cứ nghĩ đời của Kỳ hẳn đã lên hương từ sau cuộc thi X-Factor, nhưng thật ra cuộc sống của Lê Tích Kỳ ngày nào vẫn thế. Thậm chí Kỳ còn vừa mất việc làm và phải tự trang trải cho bản thân.