DÀNH CHO QUẢNG CÁO

The New York Times…


Thực hành kiến trúc xanh cho tổ ấm

Thực hành kiến trúc xanh cho tổ ấm. Ngôi nhà này là một nghiên cứu thành công về mặt kiến trúc mang tính trách nhiệm với môi trường. Nhưng không dừng lại ở yếu tố thuần túy kỹ thuật ấy, ngôi nhà còn trở nên hấp dẫn bởi đáp ứng cả yếu tố thẩm mỹ cho một công trình phục vụ cuộc sống cá nhân.