DÀNH CHO QUẢNG CÁO

The Washington Free Beacon


Trung Quốc dùng công nghệ hạt nhân dân sự của Mỹ để chế tạo tàu ngầm

Trung Quốc dùng công nghệ hạt nhân dân sự của Mỹ để chế tạo tàu ngầm. Trung Quốc đã sử dụng trái phép công nghệ hạt nhân dân sự của Mỹ để phát triển tàu ngầm hạt nhân của nước này, vi phạm thỏa thuận hợp tác hai nước ký vào năm 1985, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ cho biết.