DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Theo Bộ Y


Cá nóc: Thực phẩm giá "trên trời" chỉ phục vụ đại gia ở Nhật Bản

Cá nóc: Thực phẩm giá trên trời chỉ phục vụ đại gia ở Nhật Bản. Cá nóc Nhật Bản (hay còn gọi là Fugu) được giới đại gia sành ăn coi là sơn hào hải vị, có mức giá cao ngất trời nhưng cũng là thực phẩm tiềm ẩn sự độc hại có thể đoạt mạng người nếu không chế biến cẩn trọng.