DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Theo Đồ


Hà Nội thận trọng triển khai đề án hạn chế phương tiện cá nhân

Hà Nội thận trọng triển khai đề án hạn chế phương tiện cá nhân. HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết về giảm ùn tắc trong đó có hạn chế xe cá nhân, tuy nhiên đây là vấn đề nhạy cảm, liên quan đến đời sống dân sinh nên thành phố đang thận trọng triển khai.

Thủ tướng: ‘Đầu tư hạ tầng kết nối giao thông trong vùng thủ đô’

Thủ tướng: ‘Đầu tư hạ tầng kết nối giao thông trong vùng thủ đô’. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu khi điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thủ đô phải huy động các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông.