DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Theo Theeggs​


Ý tưởng Cover biến iPhone thành chiếc iPod Classic

Ý tưởng Cover biến iPhone thành chiếc iPod Classic. Nhà thiết kế Claudio Gomboli đã nghĩ ra một ý tưởng về chiếc Cover biến iPhone thành một chiếc iPod Classic lớn. Chiếc cover này có hình dáng bên ngoài tương tự như iPod Classic với Clickwheel quen thuộc cùng với đó là những phím bấm chức năng đặc trưng. Nguyên tắt hoạt động của nó đó là khi chúng ta đóng cover lại, màn hình iPhone sẽ tự động thu nhỏ về giao diện giống như những gì trên iPod Classic, và lúc này ta dùng Clickwheel để điều khiển. Điều này khá giống với những gì mà chúng ta được nhìn thấy ở các cover thông minh từ LG hay Samsung.