DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Thi Sinh


Những câu trả lời trong bài kiểm tra khiến bạn "cười ra nước mắt"

Những câu trả lời trong bài kiểm tra khiến bạn cười ra nước mắt . Thời đi học, chúng ta đã quá quen thuộc với các bài kiểm tra định kỳ. Nào là kiểm tra miệng, 15p, 1 tiết, học kỳ,... Vậy bạn còn nhớ câu trả lời nào trong đề kiểm tra đã từng làm mà khi nghĩ lại vẫn thấy cười ra nước mắt chưa?