DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Thiên Long Bát Bộ


Hài hước khi các môn phái tỏ tình bằng thơ trong Thiên Long Bát Bộ 3D

Hài hước khi các môn phái tỏ tình bằng thơ trong Thiên Long Bát Bộ 3D. Trong Thiên Long Bát Bộ, chắc hẳn ai cũng nhớ cảnh rất xúc động khi Đoàn Dự, Kiều Phong, Hư Trúc tỏ tình với người mình yêu, vậy nhưng khi các môn phái tỏ tình với nhau dưới góc độ của game thủ thì vô cùng hài hước.