DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Thiên Thai ;


Truyền nhân của bài võ sáo độc đáo

Truyền nhân của bài võ sáo độc đáo. Người võ sĩ cầm hờ sáo trên tay, đứng thế hạc tấn, ngón tay trỏ như mỏ hạc ngước hờ lên trời, ý rằng trăng đang mơ màng sáng.Rồi chàng chuyển thế trảo mã tấn, mắt nhìn đất, người khom, tay khua nhẹ trong không gian, ý rằng đang thưởng nguyệt bên hồ nước