DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Thien Thanh


Hoàng Thùy Linh: “Phụ nữ muốn được yêu nhiều phải học cách… buông tay”

Hoàng Thùy Linh: Phụ nữ muốn được yêu nhiều phải học cách… buông tay . Tôi không biết những phụ nữ khác thế nào, nhưng với mình, nếu không còn được yêu bởi người này, tôi nghĩ nên buông bỏ để được yêu bởi người khác. Bởi hạnh phúc của người phụ nữ là do chính họ chứ không phải do đàn ông, hay một ai đó khác - Hoàng Thùy Linh chia sẻ.