DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Think Big


Tân Hiệp Phát hợp tác chiến lược với tập đoàn nước giải khát hàng đầu thế giới AJE

Tân Hiệp Phát hợp tác chiến lược với tập đoàn nước giải khát hàng đầu thế giới AJE. Năm 2014 Tập đoàn Tân Hiệp Phát chính thức trở thành đối tác chiến lược của tập đoàn AJE, một tập đoàn nước giải khát hàng đầu thế giới