DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Thôi Trang


Hồi ức “nằm trên giường 15 ngày cho khách mua xem mặt” của mẹ mìn “lắm chiêu”

Hồi ức nằm trên giường 15 ngày cho khách mua xem mặt của mẹ mìn lắm chiêu . Nị bị đưa vào một nhà nghỉ rẻ tiền hôi hám, bị bắt nằm trên giường, mặt che bằng tấm khăn. Mỗi ngày có rất nhiều lượt đàn ông đến giở tấm khăn ra xem. Những người đàn ông đó, người thì thọt chân, kẻ đã già, nhưng vẫn xì xồ rồi lắc đầu bỏ đi.

Hồi ức “nằm trên giường 15 ngày cho khách mua xem mặt” của mẹ mìn “lắm chiêu”

Hồi ức nằm trên giường 15 ngày cho khách mua xem mặt của mẹ mìn lắm chiêu . Nị bị đưa vào một nhà nghỉ rẻ tiền hôi hám, bị bắt nằm trên giường, mặt che bằng tấm khăn. Mỗi ngày có rất nhiều lượt đàn ông đến giở tấm khăn ra xem. Những người đàn ông đó, người thì thọt chân, kẻ đã già, nhưng vẫn xì xồ rồi lắc đầu bỏ đi.