DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Thưa Ban Giám Hiệu


Bài phát biểu khai giảng đầy cảm xúc của thầy Văn Như Cương

Bài phát biểu khai giảng đầy cảm xúc của thầy Văn Như Cương. Trong buổi lễ Khai giảng năm học 2014 - 2015 của Trường Lương Thế Vinh, thầy Văn Như Cương đã có một bài phát biểu khiến toàn thể giáo viên và học sinh cảm động. Bài phát biểu nói về lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, ý chí.