DÀNH CHO QUẢNG CÁO

thuần phong


Tháng 5 đọc sách gì?

Tháng 5 đọc sách gì?. Đẹp chọn sách tháng 5/2015 sẽ giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách thực sự cần trong việc bổ sung tri thức. Bên cạnh hai tác phẩm Việt Nam, một cuốn sách dịch được giới thiệu tới bạn đọc lần này dành cho những người đam mê khoa học viễn tưởng.