DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Thùy Liên…


Nghệ sĩ giao lưu với khán giả thành phố Hồ Chí Minh

Nghệ sĩ giao lưu với khán giả thành phố Hồ Chí Minh. Chiều 4/12, tại Nhà Hát Lớn thành phố, 12 nghệ sĩ từng tham gia trong các tác phẩm điện ảnh chủ đề giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cùng 2 nghệ sĩ trẻ Trương Ngọc Ánh và Kim Lý đã có cuộc giao lưu với khán giả rất sôi nổi.