DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Tiên Lãng;


Bài 1: Gặp người cả cuộc đời đi tìm lời giải mộ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bài 1: Gặp người cả cuộc đời đi tìm lời giải mộ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Lời tòa soạn: Mộ phần của danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải, các nhà khoa học, các sử liệu hiện chưa chắc chắn bất cứ địa điểm nào. Nhiều nhà ngoại cảm, chuyên gia sử học, thầy phong thủy… đua nhau thi thố tài năng đi tìm kiếm nhưng vẫn chưa ai có được lời giải. Trong một dịp tình cờ, mới đây chúng tôi được gặp một người đã dành nhiều tâm huyết cho công cuộc đi tìm lời giải mộ phần Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, được nghe ông chia sẻ và tâm sự về phương hướng tìm mộ phần cụ Trạng xưa nay chưa ai áp dụng, mà theo ông nó dựa trên cơ sở khoa học và lịch sử.