DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Tiền Phong-


Làm sao để ngành điện không bị nói là 'cửa quyền'?

Làm sao để ngành điện không bị nói là cửa quyền ?. Nâng cao trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, phục vụ khách hàng tốt nhất để ngành điện không bị nói là độc quyền, thậm chí là cửa quyền , ông Đặng Ngọc An- Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đã nói như vậy