DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Tiên Sa;


Remix Giải trí: Biển Đà Nẵng vẫn là ‘đáng tắm’; Chắp tay lạy Trấn Thành; Vẫn chuyện ‘anh kia cặp với chị này’

Remix Giải trí: Biển Đà Nẵng vẫn là ‘đáng tắm’; Chắp tay lạy Trấn Thành; Vẫn chuyện ‘anh kia cặp với chị này’. Biển Đà Nẵng vẫn là ‘bãi biển đáng tắm’. Trong diễn biến tiếp theo, mặc dù Trấn Thành đã xin lỗi, nhưng lại tòi ra những lỗi mới. Còn trên lĩnh vực showbiz, Phan Thành – Midu vẫn chuyện ‘anh kia cặp với chị này’.

Chất lượng nước biển Đà Nẵng: tắm táp vô tư, nuôi cá lồng bình thường

Chất lượng nước biển Đà Nẵng: tắm táp vô tư, nuôi cá lồng bình thường. Các thông số chất lượng nước biển ở Đà Nẵng đều nằm trong giới hạn cho phép, đảm bảo yêu cầu phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước tại các bãi biển Đà Nẵng.