DÀNH CHO QUẢNG CÁO

tieng anh


Cục Khảo thí có nhiệm vụ mới: Chủ trì tuyển sinh ĐH

Cục Khảo thí có nhiệm vụ mới: Chủ trì tuyển sinh ĐH. Đó là nội dung trọng tâm của quyết định Chuyển nhiệm vụ từ Vụ Giáo dục đại học sang Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục được Bộ GD&ĐT công bố ngày hôm qua (18/1) và sẽ bắt đầu áp dụng từ mùa tuyển sinh 2012.

Cục Khảo thí có nhiệm vụ mới: Chủ trì tuyển sinh ĐH

Cục Khảo thí có nhiệm vụ mới: Chủ trì tuyển sinh ĐH. Đó là nội dung trọng tâm của quyết định Chuyển nhiệm vụ từ Vụ Giáo dục đại học sang Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục được Bộ GD&ĐT công bố ngày hôm qua (18/1) và sẽ bắt đầu áp dụng từ mùa tuyển sinh 2012.