DÀNH CHO QUẢNG CÁO

tín ngưỡng


Chuyện ly kỳ về “ao thần” trên dãy Tây Côn Lĩnh

Chuyện ly kỳ về ao thần trên dãy Tây Côn Lĩnh. Trên đỉnh núi mờ sương xuất hiện một ao nước hình lòng chảo, trải qua các cuộc chiến tranh của dân tộc, ao vẫn giữ được địa mạo nguyên vẹn và không kẻ thù nào may mắn phá hủy được nó, người dân vùng này gọi hồ nước nhỏ kỳ lạ là ao thần .