DÀNH CHO QUẢNG CÁO

tổng giá trị


FECON đầu tư 2,5 triệu USD xây dựng hệ thống quản trị SAP ERP

FECON đầu tư 2,5 triệu USD xây dựng hệ thống quản trị SAP ERP. Ngày 17/7/2014, tại khách sạn Crowne Plaza West, Hà Nội đã diễn ra Lễ khởi động dự án hệ thống quản trị SAP ERP (Enterprise Resource Planning - Quản lý Nguồn lực Doanh nghiệp) giữa Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON và Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) với tổng giá trị khoảng 2,5 triệu USD.

Vay tiếp gần 900 triệu USD của WB để đầu tư 5 dự án lớn

Vay tiếp gần 900 triệu USD của WB để đầu tư 5 dự án lớn. Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) vừa ký hiệp định vay vốn ưu đãi cho 5 chương trình, dự án với tổng giá trị 876 triệu USD. Thời gian qua, WB đã phân bổ gần 4 tỷ USD từ nguồn vốn vay ưu đãi cho Việt Nam.