DÀNH CHO QUẢNG CÁO

tổng tài sản


Châu Á-Thái Bình Dương vượt Tây Âu về tổng tài sản cá nhân năm 2014

Châu Á-Thái Bình Dương vượt Tây Âu về tổng tài sản cá nhân năm 2014. Vùng châu Á-Thái Bình Dương, không bao gồm Nhật bản, sẽ vượt qua Tây Âu về mức độ giàu có của cá nhân trong năm nay và trở thành nơi giàu nhất thế giới trong năm 2018, theo báo cáo Global Wealth 2014.

Nợ chồng chéo giữa các tập đoàn quá lớn, khó gỡ

Nợ chồng chéo giữa các tập đoàn quá lớn, khó gỡ. Báo cáo kiểm toán năm 2013 của Kiểm toán nhà nước điểm danh một loạt tập đoàn, TCty nhà nước dính nợ khó đòi. Đáng chú ý, nhiều khoản nợ trong nội bộ tập đoàn, giữa các tập đoàn với số tiền lớn, kéo dài chưa giải quyết được.