DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Trần Anh Chung


Bắt cóc để đòi nợ 250 triệu đồng

Bắt cóc để đòi nợ 250 triệu đồng. Sau khi anh Hùng đi được một lúc, người nhà nhận được hai cuộc điện thoại từ một số máy lạ và từ số của nạn nhân yêu cầu đưa 250 triệu đồng đến để chuộc anh Hùng, không được báo công an, nếu không tính mạng Hùng sẽ gặp nguy hiểm