DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Trần Quốc Thuận


Giỏi chuyên môn, giỏi ngoại ngữ hay “giỏi”… lý lịch?

Giỏi chuyên môn, giỏi ngoại ngữ hay giỏi … lý lịch?. Dư luận bàn rất sôi nổi về chuyện thi tuyển, sát hạch công chức, khen chê đủ điều. Nhưng chưa có ý kiến chạm đến bản chất của vấn đề tuyển dụng như luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.