DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Trần… Trong


Lễ hội đền Trần - Thái Bình năm 2016 sẽ diễn ra vào ngày 20/2

Lễ hội đền Trần - Thái Bình năm 2016 sẽ diễn ra vào ngày 20/2. Ông Vũ Tiến Khoái, Chủ tịch ​Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết hằng năm, vào ngày 13 tháng Giêng, tại di tích cấp quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và Đền thờ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) Lễ hội đền Trần-Thái Bình sẽ được khai hội.