DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Trần Tử Văn


Kỳ nữ Kim Cương đến với nghệ sĩ nghèo nhân dịp xuân Ất Mùi 2015

Kỳ nữ Kim Cương đến với nghệ sĩ nghèo nhân dịp xuân Ất Mùi 2015. Sáng 28-1-2015, nghệ sĩ Kim Cương đến tòa soạn Báo CATP trong tâm thế vừa là nghệ sĩ, vừa là người vận động cho công tác từ thiện của bà đối với các nghệ sĩ nhân dịp xuân Ất Mùi...