DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Trọng Cầm


"Cần có Nghị định về chuẩn thông tin số"

Cần có Nghị định về chuẩn thông tin số . Các Bộ, ngành đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng một chuẩn thông tin số thống nhất, thậm chí Thứ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Hồng  Trường khuyến nghị Chính phủ cần ban hành Nghị định về vấn đề này càng sớm càng tốt.