DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Trung Thứ


Hơn 18.000 hộ dân héo mòn vì thiếu nước giữa mùa nắng hạn

Hơn 18.000 hộ dân héo mòn vì thiếu nước giữa mùa nắng hạn. Nắng nóng kéo dài khiến ruộng đồng nứt nẻ, hàng ngàn ha lúa, hoa màu có nguy cơ chết cháy có nguy cơ mất trắng, hàng ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Đó là thực trạng chung đang diễn ra khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định.