DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Trung Việt Nam


Nguyên nhân gây hải sản chết bất thường tại 4 tỉnh ven biển miền trung

Nguyên nhân gây hải sản chết bất thường tại 4 tỉnh ven biển miền trung. Ngày 30-6, Văn phòng Chính phủ đã ra thông cáo báo chí về nguyên nhân gây ra sự cố môi trường khiến hải sản chết bất thường tại 4 tỉnh ven biển miền Trung. Báo Quân đội nhân dân Online xin gửi tới bạn đọc toàn văn thông cáo này.

Formosa cam kết bồi thường 500 triệu USD sau sự cố cá chết hàng loạt

Formosa cam kết bồi thường 500 triệu USD sau sự cố cá chết hàng loạt. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết với Chính phủ liên quan đến vụ cá chết, không tái diễn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước của Việt Nam , Chủ tịch Hội đồng quản Trị Formosa Hà Tĩnh nói.