DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Trường Phòng


PGS.TS. Bùi Nhật Quang giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN

PGS.TS. Bùi Nhật Quang giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN. Căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị tại Công văn số 189-CV/VPTW, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 365/QĐ-TTg ngày 8/3/2016 điều động, bổ nhiệm ông Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.