DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Trưởng Sơn


Thanh Hóa: Ngư dân không phải di dời 4 bến neo đậu tàu thuyền tại Sầm Sơn

Thanh Hóa: Ngư dân không phải di dời 4 bến neo đậu tàu thuyền tại Sầm Sơn. Ngày 7/3, tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đã có buổi đối thoại trực tiếp với đông đảo bà con ngư dân là chủ các tàu, thuyền, bè, mủng...

Thanh Hóa: Ngư dân không phải di dời 4 bến neo đậu tàu thuyền tại Sầm Sơn

Thanh Hóa: Ngư dân không phải di dời 4 bến neo đậu tàu thuyền tại Sầm Sơn. Ngày 7/3, tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đã có buổi đối thoại trực tiếp với đông đảo bà con ngư dân là chủ các tàu, thuyền, bè, mủng...