DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Tuân Hưng


Tuấn Hưng: 'Hương baby là người phụ nữ chịu đựng tôi tốt nhất'

Tuấn Hưng: Hương baby là người phụ nữ chịu đựng tôi tốt nhất . Hương là người chịu đựng tôi tốt nhất... Do bản thân tôi không phải là người đàn ông hoàn hảo thế nên việc người phụ nữ chấp nhận ở với mình, yêu thương mình thì đó là con đường mà tôi chọn - Ca sĩ Tuân Hưng chia sẻ.