DÀNH CHO QUẢNG CÁO

UBND TP HCM Hứa Ngọc Thuận


Làm sao cho xứng với 760 tỉ đồng!

Làm sao cho xứng với 760 tỉ đồng!. Phó Chủ tịch UBND TP HCM Hứa Ngọc Thuận thẳng thắn chỉ ra những bất cập của 2 lĩnh vực văn hóa và thể thao năm vừa qua, đồng thời khẳng định còn khá nhiều việc cần làm để tương xứng với sự quan tâm của chính quyền thành phố