DÀNH CHO QUẢNG CÁO

USA Today​


Mark Zuckerberg cho biết Facebook sẽ có 5 tỷ người dùng vào năm 2030

Mark Zuckerberg cho biết Facebook sẽ có 5 tỷ người dùng vào năm 2030. Facebook hiện có 1,6 tỷ người đăng nhập mỗi tháng. Điều đó đồng nghĩa với việc công ty này phải làm sao để con số đó tăng gấp 3 lần trong 14 năm tới. Trẻ em dưới 13 tuổi hiện nay chiếm ⅕ dân số thế giới, và là đối tượng không được tạo tài khoản trên mạng xã hội lớn nhất toàn cầu. Qua đó cho thấy gần như hầu hết người lớn sẽ phải sử dụng dịch vụ của Zuckerberg trong tương lai.