DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Văn Chương;


Đường dây làm giả bằng đại học bị triệt phá tại Hà Nội

Đường dây làm giả bằng đại học bị triệt phá tại Hà Nội. (Dân trí) - Cường khai nhận đã nhờ một đối tượng khác làm giả chứng chỉ, còn bằng cử nhân đại học và chứng thực sao y bản chính là do Cường tự làm giả. Khám nhà Cường, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều dụng cụ phục vụ việc làm giả chứng chỉ, bằng đại học.