DÀNH CHO QUẢNG CÁO

vành móng ngựa


Bí mật chưa từng biết về 'hậu cung' li kì của Năm Cam

Bí mật chưa từng biết về hậu cung li kì của Năm Cam. Ngày Năm Cam bị đưa ra xét xử, đứng trước vành móng ngựa cùng ông trùm tội phạm có 3 người đàn bà hết sức đặc biệt. Cả ba người đàn bà đang rầu rĩ trước tòa ấy là đều là những nhân vật có tiếng trong giới xã hội đen và có vị trí trong thế giới ngầm, chỉ kém mỗi ông trùm .