DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Việc Nhật Bản


Hội nghị G7 mở rộng là sự công nhận vị thế Việt Nam

Hội nghị G7 mở rộng là sự công nhận vị thế Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử 42 năm của G7, Việt Nam được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng, thể hiện sự ghi nhận của Nhật Bản và các nước G7 đối với vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chỉ mặt Trung Quốc trong sách trắng, Nhật muốn chặn tiền lệ xấu trên biển

Chỉ mặt Trung Quốc trong sách trắng, Nhật muốn chặn tiền lệ xấu trên biển. Việc Nhật Bản chỉ trích các hoạt động cải tạo của Trung Quốc tại Trường Sa trong sách trắng quốc phòng là nhằm ngăn chặn các tham vọng tương tự của Bắc Kinh đối với các vùng nước khác.