DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Viện Bào


Trà Vinh - mảnh vườn của mẹ

Trà Vinh - mảnh vườn của mẹ. Sau gần mấy chục năm gắn bó với con cháu ở Sài Gòn, ba mẹ tôi quyết định chuyển hẳn về Trà Vinh sinh sống. Tôi nửa ủng hộ nửa phân vân, vì đó sẽ là bắt đầu của một chặng đời mới khi cả ba mẹ và tôi sẽ không còn bên nhau hằng ngày như trước nữa...