DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Viện Hoà


Chủ tịch WB và lời nhận định hết sức phũ phàng

Chủ tịch WB và lời nhận định hết sức phũ phàng. Dẫn dữ liệu 85 người giàu nhất nắm giữ 50% của cải thế giới, Chủ tịch WB bình luận: Khi đưa ra thực tế phũ phàng rằng, nhiều người trên thế giới hầu như không có phần trong tổng số của cải của nhân loại, Oxfam đã làm lương tâm chúng ta phải lay động