DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Viện Vệ


Bộ Y tế: Kiểm tra và tăng cường phòng dịch virus Zika, sốt xuất huyết

Bộ Y tế: Kiểm tra và tăng cường phòng dịch virus Zika, sốt xuất huyết. Mặc dù 2 địa bàn phát hiện mắc virus Zika trước đó đã công bố hết dịch, nhưng nguy cơ lan rộng vẫn có thể xảy ra do sốt xuất huyết và virus Zika đều có chung nguồn lây truyền là muỗi Aedes.