DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Viện Y


Thiếu bằng chứng về tính hiệu quả của chỉ nha khoa trong việc bảo vệ sức khỏe răng miệng

Thiếu bằng chứng về tính hiệu quả của chỉ nha khoa trong việc bảo vệ sức khỏe răng miệng. AP cho biết họ đã xem xét một số nghiên cứu khoa học được tiến hành trong vòng 10 năm qua, với nội dung chủ yếu đề cập đến hiệu quả của việc dùng chỉ nha khoa. Kết quả cho thấy bằng chứng về hiệu quả của chỉ nha khoa là yếu, rất không đáng tin cậy , và có chất lượng rất thấp .

Các nhà khoa học kết luận thuốc kháng sinh sẽ làm giảm hệ miễn dịch tự nhiên của trẻ em

Các nhà khoa học kết luận thuốc kháng sinh sẽ làm giảm hệ miễn dịch tự nhiên của trẻ em. Các nhà nghiên cứu ở Viện Y khoa Langone thuộc ĐH New York và Học viện Broad Institue of MIT and Harvard đã phát hành 2 trang tài liệu trên tạp chí Science Translatianal Medicine cho thấy rằng cách mà trẻ em được sinh ra, được nuôi lớn bằng thức ăn như thế nào và từng được chữa bệnh bằng thuốc kháng sinh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành hệ vi sinh trong cơ thể của chúng.

Các nhà khoa học kết luận thuốc kháng sinh sẽ làm giảm hệ miễn dịch tự nhiên của trẻ em

Các nhà khoa học kết luận thuốc kháng sinh sẽ làm giảm hệ miễn dịch tự nhiên của trẻ em. Các nhà nghiên cứu ở Viện Y khoa Langone thuộc ĐH New York và Học viện Broad Institue of MIT and Harvard đã phát hành 2 trang tài liệu trên tạp chí Science Translatianal Medicine cho thấy rằng cách mà trẻ em được sinh ra, được nuôi lớn bằng thức ăn như thế nào và từng được chữa bệnh bằng thuốc kháng sinh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành hệ vi sinh trong cơ thể của chúng.