DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Viêt Dũng


Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: 'TP HCM chưa đề xuất khu dịch vụ nhạy cảm'

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: TP HCM chưa đề xuất khu dịch vụ nhạy cảm . Người đứng đầu Bộ Lao động, thương binh và xã hội khẳng định bộ chưa có ý kiến  và chưa đặt vấn đề tập trung các dịch vụ nhạy cảm vào một chỗ để quản lý.