DÀNH CHO QUẢNG CÁO

VIP A Sân


Hà Nội: Cầu Nhật Tân sẽ có 2 tên

Hà Nội: Cầu Nhật Tân sẽ có 2 tên. Cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu, đường nối Nhật Tân – sân bay quốc tế Nội Bài, nhà ga hành khách T2 Nội Bài, Nhà khách VIP A Sân bay quốc tế Nội Bài sẽ được khách thành đưa vào khai thác từ ngày 4/1/2015.