DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Vũ Thị Thu Thuỷ


Vịnh Hạ Long sau 20 năm trở thành Di sản thế giới: Không để du lịch tác động tiêu cực tới di sản

Vịnh Hạ Long sau 20 năm trở thành Di sản thế giới: Không để du lịch tác động tiêu cực tới di sản. Hôm qua (1/11), tại Thành phố Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội thảo Bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long .