DÀNH CHO QUẢNG CÁO

vùng miền


Thắp sáng ước mơ cho trẻ em

Thắp sáng ước mơ cho trẻ em. Quỹ học bổng Vừ A Dính, một cái tên rất bình dị như nhiều tổ chức phi chính phủ khác, nhưng quả thực, đây đã trở thành địa chỉ tin cậy của đông đảo thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số ở những vùng phên dậu của Tổ quốc VN thân yêu.

Lối đi nào cho đổi mới giáo dục đại học?

Lối đi nào cho đổi mới giáo dục đại học?. Chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đây cũng là bài toán đặt ra cho giáo dục ĐH nhiệm vụ to lớn và vinh dự đó là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng.